Miej na koncie pomoc potrzebującym

Aktywnie z niego korzystaj i pomóż potrzebującym!

Promocja „Szlachetna Paczka z BNP Paribas” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Hagen Sp. z o.o.– trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 16.11.2020 r.

Zaloguj się, aby podać dane

niezbędne do przekazania nagrody

Twoje wsparcie ma wielkie znaczenie

Przede wszystkim – nic nie musisz, tylko możesz.

Jeśli przekażesz dowolną, nawet małą część swojej nagrody, będziesz mieć realny wpływ na pomoc potrzebującym rodzinom ze Szlachetnej Paczki. Nasz bank wesprze najbardziej potrzebujące rodziny i dzięki Tobie zorganizuje dla nich paczki. Jednocześnie do zebranych pieniędzy do każdej Szlachetnej Paczki Bank dołoży 1000 zł, za które kupi produkty najbardziej potrzebne rodzinie.

Zachęcamy Cię z całego serca do przyłączenia się do naszych działań. Bank BNP Paribas przekazał do tej pory na rzecz Szlachetnej Paczki aż 3 100 000 złotych! W tym roku pracownicy BNP Paribas jako wolontariusze przygotują ponad 100 paczek dla potrzebujących rodzin!

rysunek dłoni i paczki

Przystąp do promocji

w dwóch prostych krokach

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się w promocji1

Kliknij w link promocyjny i złóż wniosek o otwarcie Konta Osobistego z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej w aplikacji GOmobile lub przez Internet. Możesz to zrobić do 16.11.2020 r.

ikona rejestracji w promocji

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie

Podpisz umowę oraz koniecznie nadaj PIN do karty do 30.11.2020 r.

1 Rejestracji w promocji „Szlachetna Paczka z BNP Paribas” można dokonać od dnia 2.11.2020 r. do osiągnięcia 3000 rejestracji, jednak nie dłużej niż do dnia 16.11.2020 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Szlachetna Paczka z BNP Paribas” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 15 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Co zrobić, żeby przekazać Darowiznę i / lub otrzymać Nagrodę

Wybierz jedną z opcji

ikona darowizny

Chcę przekazać pełną Darowiznę

(300 zł)

Otrzymaj do 4 grudnia 2020 r. Wpływ na łączną kwotę min. 1000 zł.

ikona darowizny i nagrody

Chcę przekazać Darowiznę oraz otrzymać Nagrodę

Otrzymaj do 4 grudnia Wpływ na łączną kwotę min. 1000 zł, wykonaj w grudniu Transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł oraz min. 2 Przelewy za pomocą Bankowości elektronicznej.

Wykonaj w styczniu 2021 r. min. 5 Transakcji BLIK oraz otrzymaj Wpływ na łączną kwotę min. 1000 zł.

Wtedy otrzymasz nagrodę w lutym 2021 r.

ikona nagrody

Chcę otrzymać Nagrodę

(300 zł)

Wykonaj w grudniu Transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł oraz min. 2 Przelewy za pomocą Bankowości elektronicznej.

Wykonaj w styczniu 2021 r. min. 5 Transakcji BLIK oraz otrzymaj Wpływ na łączną kwotę min. 1000 zł.

Wtedy otrzymasz nagrodę w lutym 2021 r.

Uczestnicy, którzy spełnią warunki do przekazania darowizny otrzymają wiadomość mailową (z adresu szlachetnapaczka@bnpparibasplus.pl) do 10 grudnia 2020 r.

Uczestnicy, którzy spełnią warunki do otrzymania nagrody otrzymają wiadomość mailową (z adresu szlachetnapaczka@bnpparibasplus.pl) do 15 lutego 2021 r.

Dopasuj kartę do Konta Otwartego na Ciebie

Wybierz to co jest dla Ciebie najważniejsze

Otwórz konto nowocześnie – zrób to przez aplikację GOmobile

w czterech łatwych krokach

Kliknij w link do wniosku o otwarcie konta, wybierz sposób otwarcia konta Online a nastepnie pobierz aplikację mobilną GOmobile

Przygotuj dowód osobisty i kliknij w „Otwórz nowe konto” w aplikacji.

Rozpocznij wnioskowanie o konto w aplikacji.

Korzystaj z bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

Login do bankowości internetowej GOonline i bankowości mobilnej GOmobile odnajdziesz w Umowie o konto oraz w e-mailu z informacją o pozytywnej weryfikacji.

Konto można otworzyć przez Internet

W celu bezpiecznego otwarcia rachunku, Bank będzie musiał potwierdzić Twoją tożsamość na podstawie dowodu osobistego.

ikona rejestracji w promocji

1. Przygotuj dowód

Do wypełnienia wniosku będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

ikona rejestracji w promocji

2. Złóż wniosek

• Wpisz i sprawdź swoje dane.
• Załącz zdjęcia dowodu - z telefonu lub komputera

ikona rejestracji w promocji

3. Podpisz umowę

Umowę podpisz podpisem elektronicznym w postaci unikalnego kodu SMS - w systemie naszego partnera Autenti. O pozytywnej weryfikacji zostaniesz powiadomiony SMSem i e-mailem.

ikona rejestracji w promocji

4. Korzystaj z konta

• Zaloguj się do bankowości internetowej GOonline oraz aplikacji GOmobile. Login znajdziesz na umowie oraz w e-mailu z informacją o pozytywnej weryfikacji.
• Odbierz kartę od kuriera, który potwierdzi Twoje dane. Nadaj PIN do Karty.

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie rachunku w Promocji „Szlachetna Paczka z BNP Paribas”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrody konieczne jest zarejestrowanie się na stronie szlachetnapaczka.bnpparibasplus.pl, otwarcie rachunku korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Szlachetna Paczka z BNP Paribas”.

Napisz do Organizatora Promocji „Szlachetna Paczka z BNP Paribas”: szlachetnapaczka@bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń:

22 299 11 50
Infolinia Promocji „Szlachetna Paczka z BNP Paribas” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Szlachetna Paczka z BNP Paribas” jest Hagen Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 60 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: szlachetnapaczka@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Szlachetna Paczka z BNP Paribas”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie szlachetnapaczka.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Hagen Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Szlachetna Paczka z BNP Paribas” trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 16.11.2020 r.

Przekazanie darowizny przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wybranej przez Uczestnika wysokości („Darowizna”) oraz otrzymanie nagrody pieniężnej w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą 300 zł a wybraną kwotą darowizny („Nagroda”)w ramach Promocji „Szlachetna Paczka z BNP Paribas” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie poniższych warunków Promocji:

I. Dokonania zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie szlachetnapaczka.bnpparibasplus.pl, w tym zaznaczenia kwoty darowizny do przekazania na pomoc materialną na rzecz Szlachetnej Paczki, złożenia oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 2.11.2020 r. do osiągnięcia liczby 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 16.11.2020 r.;

II. W terminie od dnia 2.11.2020 r. do 16.11.2020 r. złożenia wniosku o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj albo Karta Otwarta na Świat albo Karta Otwarta na eŚwiat oraz dostępem do Bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Szlachetna Paczka z BNP Paribas” („Regulamin Promocji”) oraz do dnia 30.11.2020 r. zawrzeć Umowę ramową w zakresie objętym ww. wnioskiem i Nadać PIN do Karty;

III. Darowizna zostanie przekazana przez Bank na pomoc materialną na rzecz Szlachetnej Paczki jeśli Uczestnik do 4 grudnia 2020 r. otrzyma Wpływ na łączną kwotę min. 1000 zł;

IV. Nagroda jest przyznawana Uczestnikowi, który w grudniu 2020 r. wykona Transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł oraz min. 2 Przelewy za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacja mobilna GOmobile) oraz w styczniu 2020 r. wykona min. 5 Transakcji BLIK oraz otrzyma Wpływ na łączną kwotę min. 1000 zł.

Jeśli Uczestnik nie przekazuje Darowizny to wysokość Nagrody wynosi 300 zł. Aby uzyskać tę Nagrodę Uczestnik nie musi spełniać warunku otrzymania do 4 grudnia 2020 r. Wpływu na łączną kwotę min. 1000 zł.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 15 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat lub Karta Otwarta na eŚwiat, o którym mowa w Regulaminie promocji „Szlachetna Paczka z BNP Paribas” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!